fredag 8. august 2014

Borrelia og andre infeksjoner som kan være årsak til bl.a. ME, Fibromyalgi, MS, ALS, Chrons m.fl.

Ser mange kronisk syke sier de er testa for borreliose/borrelia, og sier prøven var negativ. Om prøven er tatt i det offentlige, kan man dessverre ikke være helt sikker på at det stemmer. Allerede i 2009 sa Folkehelseinstituttet at de vet at prøvene er for dårlige, men ingenting har blitt gjort siden..
Ny innrømmelse i 2012, denne gang av Helsedirektoratet

Årsaken til at prøvene er for dårlige, er flere, dette er de viktigste:
-      Det testes kun etter antistoffer, noe som ikke alle syke danner ved infeksjon. Faktisk er det bare rundt 30% syke som tester positivt på prøven i det offentlige. Jo lengre man har vært syk, jo mindre sjanse er det for å få positiv test.
-      Tolkning av prøven. Man kan ha positive bånd på utvida borreliatest, men om det ikke er mange nok bånd – blir prøven regna som negativ her i Norge, selv om man er syk.
-      Det testes kun for borrelia smitte, ikke etter alle andre infeksjoner man kan få ved bitt av flått, mygg, bitefluer, lus, lopper, midd m.fl.

Infeksjoner, parasitter, virus og bakterier man kan smittes med er veldig mange – og forskjellige alt ettersom hvor man bor/ble smittet. Lyme brukes ofte som samlebetegnelse for alle infeksjonene. De viktigste er:

I tillegg kan man ha et immunforsvar som trenger litt oppmerksomhet, man kan også være plaget med forskjellige allergier, toxiner etc som kalles MSIDS – multisystemiske infeksjoner.
Lymeleger over hele verden sier at om man har symptomene, og disse kommer og går (som er typisk for mange av oss) – er det egentlig ingen tvil om at man plages med en eller flere av disse infeksjonene/parasittene/bakteriene/virusene.
Her finner man er god symptomliste på norsk
For de som vil lese mer om spesifikke symptomer på de forskjellige sykdommene,er det en god liste her 

Her er en liten videosnutt på 5 min, som forklarer alt dette (på engelsk) 

Er du i form til å lese, vil jeg anbefale denne boken på det høyeste

En del av skylden for at Norge ikke har kommet lengre ift bedre tester og åpenhet rundt diagnostisering kan man nok legge på en tidligere smittevernsdirektør ved Folkehelseinstituttet (fikk sparken så vidt jeg vet) som gjør alt han kan i media for å sverte syke pasienter. Da det ble arrangert en pasientinitiert konferanse i Oslo for vektorbårne sykdommer i år, gikk denne mannen til frontalangrep mot denne. Hvorfor har han så mye i mot deling av kunnskap og dialog rundt temaet? 

Jeg føler jeg har opplysningsplikt for mine medpasienter, derfor skriver jeg dette. Jeg er veldig for at man finner årsak til sykdom, og ikke bare demper symptomer...